BİPAP ST


ST (Spontaneous Timed) özelliğini içerir. Bu cihazın özelliği, hastanın spontan nefes almasınısağlamak ancak solunum sıklığının cihaz tarafından ayarlanabilmesidir. BiPAP ile solunumu düzene girmeyen, daha yüksek basınçta tedavi gereken durumlarda ve özellikle Santral Apnelerin varlığında, BiPAP ST cihazı kullanılmalıdır.

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu tanısının yanı sıra;Restriktif Akciğer Hastalığı, KOAH, Obezite-Hipoventilasyon Sendromu, Uyku İlişkili Hipoventilasyon/Hipoksemik Sendromu gibi alveoler hipoventilasyona yol açan bir patolojisi olan hastalarda, spontan solunumu ve tetikleme gücünün yetersiz olduğunun belirlenmesi ile kullanılması önerilmektedir.

BiPAP cihazlarında nefes alıp verme sıklığı kişiye bağlıyken, BiPAP ST cihazları, tanımlanan adetteki nefes alıp vermeyi sağlayacak şekilde, solunumu tetikler.

Hasta kendiliğinden soluduğu sürece cihaz ‘’ BİPAP S’’ modunda çalışır.Soluk alma kesildiğinde cihaz otomatik olarak ‘’BİPAP T’’ moduna, yani zorunlu nefes alıp verme moduna geçer.


Teknik Özellikler

IPAP

3-35 mbar (0,1 mbar artışlarla 35.0 mbar’a kadar) Nefes alma.

EPAP

3-35 mbar (0,1 mbar artışlarla 35.0 mbar’a kadar)Nefes verme.

RAMPA SÜRESİ

OFF / 5-10-15...90 DK

RAMPA BASINCI

3 -35 mbar arasında ayarlanabilir. IPAP/EPAP değerine kademeli olarak yükselir.

İnspirasyon süresi (0.1-0.2-0.3...7.5 sn)

I-EĞİM

OFF / 1-2-3-4-5 Hastanın nefes alma süresindeki uzunluk/hız (Cihazın EPAP yani pozitif nefes verme basınç düzeyinden,IPAP yani pozitif nefes alma basınç düzeyine çıkmak için harcadığı süredir.).

E-EĞİM

OFF / 1-2-3-4-5 Hastanın nefes verme süresindeki uzunluk/hız (Cihazın IPAP yani pozitif nefes alma basınç düzeyinden,EPAP yani pozitif nefes verme basınç düzeyine inmek için harcadığı süredir.).

I HASSASİYETİ

OFF / 1-2-3-4-5 İnspirasyonu algılama hassasiyetidir(Solunumun nefes alma fazının başlangıcını saptama hassasiyetidir.).

E HASSASİYETİ

OFF / 1-2-3-4-5 Ekspirasyonu algılama hassasiyetidir(Solunumun nefes verme fazının başlangıcını saptama hassasiyetidir.).

BPM-FREKANS-SOLUNUM SAYISI

5…35 Nefes (Dakikadaki solunum sayısıdır.)

HORTUM ÇAPI

12mm/15mm/22 mm

SİGH (İÇ ÇEKME)

OFF / 300-350-400-450…1000 Solunumda bir, hastaya bir miktar fazla hava göndererek derin nefes almasını sağlar.Cihaz terapi boyunca, hastada Apne/Hipoapne/Santral Apne gibi durumlarla karşılaşıyorsa bu özelliği kullanır. Bu özelliğin Koah hastalarında kullanımı uygun değildir.

BASINÇ BİRİMİ

(hPa/mbar/cmH2o)